Kto udržuje trvalú udržateľnosť

Neformálna konferencia mimovládnych organizácií s témou Kto udržuje trvalú udržateľnosť sa uskutočnila na Stanici (Záriečie, Žilina) v augustovú sobotu - 19. 8. 2017. Zúčastnili sa rôzne organizácie z regiónu. Okrem prezentácií činnosti jednotlivých organizácií zazneli aj prednášky k témam kompostovanie, permakultúra...

Nechýbali workshopy, ponuka publikácií, neformálny spoločný obed. OZ Tilia predstavili Ján Veselý a Eva Stanková. Rovnako dôležité ako prednášky boli debaty, výmena kontaktov, plánovanie ďalších podujatí.

Ďakujeme organizátorom za prípravu akcie aj možnosť zúčastniť sa, a tešíme sa na pokračovanie :-).

Zopár foto z podujatia: