Kto udržuje trvalú udržateľnosť

Po roku sa v sobotu 8. 9. 2018 opäť stretnú v Žiline mimovládne organizácie  na neformálnej konferencii. OZ Tilia sa zúčastní (aj formou prezentácie), a pozývame všetkých, ktorých zaujímajú malé kroky k veľkým zmenám.  Tento rok počas prednášok a workshopov lepšie zaostríme na tému detí, pretože bez zapojenia ďalších generácií, bez ich záujmu o okolie a ochranu prírody si trvalú udržateľnosť neudržíme.

Cieľom konferencie je vzájomne zdieľať skúsenosti, prilákať ľudí k témam, ktoré sa týkajú nás všetkých, posúvať hranice zapojenosti do aktivít, ktoré sú prospešné pre životné prostredie. Jednoducho myslieť globálne, no konať lokálne.

Viac informácií:
https://kompostuj.me/blog/neformalna-konferencia-kto-udrzuje-trvalu-udrzatelnost#

https://www.facebook.com/events/250723565729694/