Les v škole

Tráviť čas v prírode a učiť sa vonku znamená zásadnú výhodu pre deti, pedagógov a celú komunitu. Inšpirácií a motivácií nie je nikdy dosť, preto Vás pozývame na vzdelávací seminár Les v škole, Rajec 16. 11. 2018. Lektoruje Jan Froněk z pražskej organizácie Tereza. Seminár je aktivitou projektu Deti v prírode ohrozený druh, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska v programe Hodina deťom. Informácie sú v pozvánke.