Metodický deň vo Varíne

Združenie obcí Rajecká dolina a Mikroregión Luhačovské Zálesí v spolupráci s OZ Tilia, Rajec, dňa 23. 4. 2013 vo Varíne v priestoroch Správy NP Malá Fatra Metodický seminár pre učiteľov SR a ČR na tému invázne rastliny a súvisiace témy vo ochrane vodných ekosystémov. Metodický deň sa konal ako jedna z aktivít projektu „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí“so zameraním na ivázne rastliny.

Fotografie z metodického dňa nájdete tu: Foto metodický deň