Zo starších albumov

 


Seminár pre učiteľov, Varín, 23.04.2013 

Seminár invázky,  Raj.Teplice - 17. 1. 2013

 Poškodenie Šujského rašeliniska máj 2010