Ekoučebňa v batohu

Opäť je pred nami ďalší kus spolupráce s Katolíckou spojenou školou v Rajci. Tá sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do programu Zelená škola, a v druhom polroku pripravila projekt Ekoučebňa v batohu. Zámerom projektu je vytiahnuť deti zo školských lavíc von a o prírode sa učiť v prírode. 

Do areálu školy sa zmestila záhradka aj malé plochy zelene, ale priestory sú limitované.  Areál školy (cesty, ihrisko) žiakom a učiteľom ponúka málo možností  učiť sa vonku. Navyše, množstvo krásnych miest je v Rajci za bránami školy. Preto sa učitelia a žiaci pod vedením pani učiteľky Kataríny Židekovej rozhodli mať ekoučebňu v ruksaku (odnesú si v ňom vybavenie do terénu). Takúto "ekoučabňu v ruksaku"  si žiaci presunú ta, kam potrebujú – do sadu, na lúku, k rieke, pod chránenú lipu alebo bocianie hniezdo.  Cieľom projektu je vytvoriť zoznam takýchto výučbových lokalít v Rajci s návrhom ich využitia a pripraviť k nim modelové vyučovanie.  V rámci projektu v záhrade pri škole a v sade za pastoračným centrom pribudnú popisy drevína  nové prvky. Pri škole pribudne stromoradie ovocných drevín, ktorým začnú žiaci písať kroniku ako pripomienku dlhovekosti stromov.  Naše OZ Tilia bude na projekte participovať odbornou spoluprácou na niektorých témach, a nové tipy na lokality pre výučbu odskúšame aj počas aktivít v rámci našich ekovýchovných programov.  Tešíme sa na spoluprácu so školou v období apríl - jún 2018.

Projekt Ekoučebňa v batohu je realizovaný v rámci grantového programu Kancelárie prorgamu Zelená škola "Pomáhame vyrásť", program podporila DM drogerie markt, s.r.o.