Seminár o investície vs. krajina

Ako sa môžeme zapojiť do rozhodovania v projektoch v našom okolí? Získavame stavbami v krajine viac než strácame? Je malá vodná elektráreň naozaj zdrojom „zelenej“ energie? Môžeme sami niečo zmeniť? Odpovede budeme hľadať na seminári „Investičné zámery vs. krajina“. Lektor: Martina Paulíková - environmentalistka, občianska aktivistka, koordinátorka OZ Slatinka. 5. 11. 2019 v Rajci.