Kurz rezu ovocín vo Varíne

Ak ste nestihli zúčastniť sa vo februári kurzu tradičného ovocinárstva v Rajci, ďalšiu možnosť máte vo Varíne. Tu sa v sobotu 4. 3. uskutoční ďalší kurz rezu ovocných drevín. Organizátorom je MAS Terchová, v spolupráci s OZ Tilia. lektorom bude Ján Veselý. Viac info v pozvánke.