Začiatok apríla opäť s ovocinárstvom

V sobotu 1. apríla chceme pokračovať v začatej výsadbe ovocnej aleje pri ceste do Porubskej doliny v Rajci. Dosadíme chýbajúce stromy, a tie už vysadené potrebujú prihnojiť, pomulčovať pôdu a pod.

Práce bude neúrekom, a okrem nej sa záujemcovia môžu dozvedieť niečo o výsadbe, tradičnom ovocinárstve a povýsadbovom reze. K dsipozícii budú aj vrúble rôznych odrôd ovocín.

Viac informácií nájdete pozvánke - stiahnete tu.