Podpora a spolupráca

Ďakujeme tým, ktorí nám pomohli finančne, materiálne, odbornou pomocou a dobrovoľníckou prácou:

 

S kým spolupracujeme:

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujú, sympatizujú a počítajú s nami.