Pridali sme sa k výzve vláde

Slovenský ochranársky snem a množstvo organizácií a osôb zverejnili výzvu vláde SR: Zastavte ničenie horských lesov Slovenska. K výzve sa pridalo aj naše Občianske združenie Tilia.

Viac o výzve a dôvodoch, prečo má zmysel chrániť lesy a nepokračovať v ich likvidácii, sa dozviete na stránke s výzvou:  Výzva vláde SR

Aktuálne k stromom pri kostole v Rajci

OZ Tilia je už mimo konania o výrube líp pri kostole v Rajci. Listom doručeným 19. 12. 2016 Mestu Rajec sme dobrovoľne ukončili účasť v tomto správnom konaní.

Byť účastníkom konania vo veci výrubu drevín je možnosť, ktorú nám ako občianskemu združeniu dáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Účastník správneho konania má právo oboznamovať sa so spisom, podávať návrhy, vyjadrovať sa k podkladom rozhodnutia, odvolať sa proti rozhodnutiu atď.

Čítať ďalej...

Nie sme proti výrubu nebezpečných stromov v Rajci...

... ale chceme, aby (ne)bezpečnosť stromov preukázal odborník.  

Mesto Rajec dostalo žiadosť RKC, Farnosť Rajec, o súhlas na výrub 3 líp pri kostole v Rajci. Dôvodom žiadosti je nevyhovujúci zdravotný stav. OZ Tilia je v tomto správnom konaní účastníkom.

Kvôli názoru na tento výrub sa rajeckí kňazi nášmu združeniu postarali o „reklamu“ vo farských oznamoch. 

Čítať ďalej...

Lipy pri kostole v Rajci - v rukách arboristov

Chceme, aby ku kostolu v Rajci aj naďalej patrili lipy. Niektoré z nich majú už 170 rokov. Veríme, že  ďalšie stovky rokov bude vďaka nim pri kostole príjemne. Tieň, tlmenie hluku z dopravy, dobrá mikroklíma, spev vtáctva, biotop pre hmyz, estetická funkcia... Pri množstve pozitív existencie stromov je potrebné, aby boli bezpečné, neohrozovali chodcov a autá padajúcimi konármi, aby lipám nepresychali koruny a boli v dobrom zdravotnom stave.

Čítať ďalej...

Ako zničiť park...

Kúpele v Rajeckých Tepliciach na svojich weboch s obľubou používajú vetu " Osobitné čaro dávajú Kúpeľom Rajecké Teplice rozsiahle parky...". Oni sami pritom v priebehu niekoľkých rokov zničili krásny park a ďalšiu zeleň v centre mesta. O tomto, ale aj o alternatívach a miestach, kde zeleň pribúda, je tento fotoblog - KLIK..

 

 

Čítať ďalej...

Cesta 14. storočím - vysadená druhá etapa

Poľná cesta medzi Rajeckými Teplicami a Stránskym symbolicky spája kúpele v Rajeckých Tepliciach (založené v 14. storočí) a zrúcaniu gotického kostolíka sv. Heleny zo 14. stor. v Stránskom. Poľnou cestou dlhou 4 km sa ňou dostanete z Rajeckých Teplíc do Obce Stránske, ďalej do Konskej a naspäť do Rajeckých Teplíc. 

 

Čítať ďalej...

Cesta 14. storočím

  

Čoraz viac sa využívajú asfaltky - a staré, kedysi frekventované poľné cesty, už často slúžia len poľnohospodárom. Cesta medzi Rajeckými Teplicami a Stránskym, je výnimkou. Trasa symbolicky spája kúpele v Rajeckých Tepliciach (založené v 14. storočí) a zrúcaniu gotického kostolíka sv. Heleny zo 14. stor. v Stránskom. Poľnou cestou dlhou 2 km sa ňou dostanete do Obce Stránske. Vďaka podpore Nadácie Ekopolis Vám nádherný výhľad spríjemnia lavičky, prístrešok a nová výsadba drevín.

Čítať ďalej...