Cesta 14. storočím - vysadená druhá etapa

Poľná cesta medzi Rajeckými Teplicami a Stránskym symbolicky spája kúpele v Rajeckých Tepliciach (založené v 14. storočí) a zrúcaniu gotického kostolíka sv. Heleny zo 14. stor. v Stránskom. Poľnou cestou dlhou 4 km sa ňou dostanete z Rajeckých Teplíc do Obce Stránske, ďalej do Konskej a naspäť do Rajeckých Teplíc. 

 

Vďaka podpore Nadácie Ekopolis (1. etapa projektu v roku 2011, druhá etapa v roku 2013) Vám nádherný výhľad spríjemnia lavičky, prístrešok a nová výsadba drevín. Zámerom projektu Cesta 14. storočím bolo oživiť poľnú cestu, ktorá vedie v dĺžke 2 km cez lúky a polia od Ulice M. R. Štefánika v Rajeckých Tepliciach po kaplnku a zrúcaninu kostolíka v obci Stránske. Projekt podporila v rokoch 2011 a 2013 Nadácia Ekopolis v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorého donorom je spoločnosť Slovnaft. Partnermi projektu sú Obec Stránske, Obec Konská, Mesto Rajecké Teplice a OZ Tilia. Okrem donorov patrí vďaka za pomoc viacerým dobrovoľníkov, ktorí zrealizovali veľkú časť projektu. V rámci projektu bolo v prvej etape vyčistené okolie cesty, upravený terén chodníka, vysadené stromy, ale aj umiestnené lavičky, prístrešok a informačné tabule.  V druhej etape sme tento rok vysadili takmer 60 stromov, pribudli lavičky, upravený chodník, a pripravujeme informačný plagát o ceste.

Cieľom projektu je podporiť záujem obyvateľov o výsadbu zelene a dobrovoľnícku pomoc, spestriť krajinu, spojiť miestne historické a prírodné hodnoty, podporiť nemotorizovanú dopravu, ako aj priniesť návštevníkom cesty informácie o regionálnych zaujímavostiach.

Tento rok bol náročný kvôli extrémnemu suchu a horúčavám. Vďaka zanieteniu a ochote dobrovoľníkov z Rajeckých Teplíc stromy zvádli tento nápor. Neodolali však ľudskej hlúposti a vandalizmu. V priebehu augusta viacero stromov v blízkosti Konskej vandali zničili. Napriek tomu veríme, že stromy priensú na poľné cesty život. :-)

Kliknutím na tento riadok zobrazíte foto.